Användarnamn:
Lösenord:

Hur NIX blev till

Tandhygienister och tandläkare är den vårdgrupp som först upptäcker skador i munhålan förorsakade av cigaretter och snus. Därför började 1995 en grupp inom Folktandvården Västmanland i Köping att arbeta brett med information om rökning och dess skador. Det ledde så småningom till att man försökte hitta en modell för ett behandlingsprogram att sluta röka. Ett samarbete med psykolog Bertil Björkman och Kent Holmström , Kentab Kommunikation AB i Västerås inleddes och tillsammans utvecklade de NIX. Bakom arbetet med att ta fram NIX ligger flera års erfarenheter av rök- och snusavvänjningsarbete med mycket goda resultat. En omfattande analys av en stor grupp rökslutare ligger till grund för programmet, för att se vilka attityder och personligheter som på olika sätt säkert kan sluta röka eller snusa. I bakgrunden ligger även ett stort arbete med att pedagogiskt utforma programmet så att ett gott resultat kan säkras.